Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Każdy Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. 

Zwrot krok po kroku 

 1. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj. 
 2. Należy go wypełnić i przesłać na adres e-mail zwroty@omegakarmy.pl, a także dołączyć do paczki wraz ze zwracanymi produktami. 
 3. Paczkę należy wysłać na adres:

V EZOO Sp. z o.o.
ul. Krzywa 18
59-216 Ziemnice

 1. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Wyjątki od odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy Prawa Konsumentów, w tym w szczególności w odniesieniu do umów o:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

Szczegóły dotyczące zwrotów dostępne są w regulaminie sklepu

REKLAMACJE

Każdy Klient sklepu omegakarmy.pl ma prawo zgłosić reklamację na adres e-mail reklamacje@omegakarmy.pl lub pisemnie na adres: 

V EZOO Sp. z o.o.
ul. Krzywa 18
59-216 Ziemnice

Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, stwierdzenia uszkodzeń, należy nie przyjmować przesyłki i w celu sprawniejszego procedowania, niezwłocznie zgłosić reklamację. 

Klient zachowuje prawo odstąpienia od Umowy oraz prawo do reklamacji niezależnie od ww. okoliczności. 

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 • opis problemu, podanie numeru zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy,
 • dane kontaktowe Klienta: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencj. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.